“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

Muzykoterapia

MUZYKOTYERAPIA-ANNA-GRABOWSKA-662-282-028

Muzykoterapia

Muzykoterapia, to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologii, medycyny, pedagogiki, psychoterapii etc.).

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii zasadniczo wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja. Równolegle istnieje, bazujące na metodach i podejściach, rozróżnienie na „muzykę w terapii” oraz „muzykę jako terapię”. W pierwszym przypadku muzyka stosowana jest jako element każdej sesji – istotny, jednak nie zawsze podstawowy. Często stanowi tło lub uzupełnienie stosowanych technik psychoterapeutycznych czy ćwiczeń rehabilitacyjnych. Koncepcja „muzyki jako terapii” wyznacza muzyce priorytetowe miejsce w czasie każdej sesji. Uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny. Potocznie mianem muzykoterapii określa się niekiedy również terapię zajęciową, w której muzyka, śpiew, czy gra na instrumentach odgrywają podstawową rolę (przyjętym na świecie warunkiem nazywania takich zajęć „muzykoterapią” jest posiadanie przez osobę je prowadzącą odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodu muzykoterapeuty).

W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń. Przeciwwskazania odnoszą się jedynie do osób cierpiących na tzw. epilepsję muzykogenną oraz w przypadkach ostrych stanów psychotycznych. Dla terapeuty oraz dla efektywności terapii liczy się przede wszystkim sam proces, zaangażowanie uczestników. Z tego też względu śpiewu, czy improwizacji muzycznych powstających w czasie sesji muzykoterapii nigdy nie ocenia się w kategoriach artystycznych czy estetycznych.

Terapia kamertonami jest naturalną metodą leczenia.

Filozofia używania fal dźwiękowych kamertonów oparta jest na procesach zachodzących w naturze. Uaktywniając kamertony, produkujemy czyste interwały muzyczne oparte na dokładnych matematycznych proporcjach, znanych już od czasów Pitagorasa, który jako pierwszy ustalił skalę muzyczną. Kiedy słuchamy dźwięków kamertonów, nasz system nerwowy dostraja się do tonacji w podobny sposób, jak stroi się skrzypce czy inny instrument muzyczny. Podczas słuchania i odczuwania wibracji nasze ciało stopniowo samo dostosowuje się do dźwięków, dostraja się, by stale utrzymywać proporcje i ton w poprawny sposób. Kiedy fale dźwiękowe przenikają ciało, w jego komórkach dochodzi do wibracji, która potrafi przywrócić zdrowie, wzmocnić i uodpornić na choroby. Fale dźwiękowe przenoszone są za pomocą tkanek, gdyż wypełniająca nasze ciało woda jest doskonałym przekaźnikiem. Badania naukowe dowiodły, iż drgania uzyskane dzięki odpowiednio dobranym częstotliwościom kamertonów (różnym wysokościom dźwięków) powodują, że zdrowe komórki wzmacniają się, a chore ulegają regeneracji na skutek „dostrojenia się” do wibracji odpowiadającej zdrowym komórkom. Fala dźwiękowa pochodząca z kamertonu, jako wibracja, odbywa głęboką podróż w ciało, kierując się wzdłuż energetycznych ścieżek, podnosząc efektywność fizjologii człowieka. Moc dźwięku wędruje w przyspieszonym tempie do odpowiednich organów wewnętrznych – przerywa natychmiast blokady energetyczne i prowadzi do zdrowia. Kamertony z powodzeniem zastępują palce refleksologia czy igły akupunkturzysty, dodatkowo wpływając pozytywnie na tempo zaistniałych zmian. Jedna terapia kamertonami potrafi zastąpić kilka tradycyjnych masaży czy też kilkakrotne wkłuwanie igieł. Terapia kamertonami doskonale wspomaga medycynę konwencjonalną.

 

Informacje archiwalne

 

2014r.-2015r.

 ŁÓDZKA AKADEMIA NATUROTERAPII „ŁAN”

       Łódź 91-422, ul. Pomorska 22/26,  tel. 42- 661 46 33, 606 766 933, www.argrabowscy.pl

__________________________________________________________________________

 

Łódzka Akademia Naturoterapii „ŁAN” w Łodzi zaprasza na kurs

MUZYKOTERAPIA.
Terapia dźwiękiem kamertonów.

Udział w kursie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii dźwiękiem i skierowany jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli muzyki, personelu medycznego oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem uzdrawiających i relaksujących właściwości dźwięku. Kurs rozszerzony jest o elementy tradycyjnej medycyny chińskiej i propaguje holistyczne podejście do klienta-pacjenta.

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych (w tym praktyka). Zajęcia odbywają się w soboty (dwa razy w miesiącu) w godz. 10.00 – 15.30 (z przerwami kawowymi i jedną dłuższą na posiłek). Czas trwania kursu obejmuje dwa miesiące – pięć 6-godzinnych spotkań sobotnich odseparowanych od siebie terminowo.

Miejsce kursu:
Łódzka Akademia Naturoterapii „ŁAN” w Łodzi, ul. Pomorska 22 lok. 26
(Wejście od ul. Solnej 3. Prawa oficyna, I piętro.)

Kierownik kursu:
mgr Anna Grabowska – muzykoterapeuta, dyplomowany nauczyciel muzyki.

Koszt udziału w kursie: 600zł.

Warunki przystąpienia do kursu:
Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie oraz dokonanie pełnej opłaty za kurs do końca listopada 2015 roku w sekretariacie ŁANU, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem ŁANU – Robertem Grabowskim – tel. 42 661 46 33 lub 606 766 933.

Warunki ukończenia kursu:
- Udział w zajęciach (wykłady i zajęcia praktyczne).
- Zaliczenie egzaminu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

 • CERTYFIKAT MUZYKOTERAPEUTY (wydany w języku polskim)
 • CERTIFIED MUSIC THERAPIST (wydany w języku angielskim).
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w KURSIE MUZYKOTERAPII. Terapii dźwiękiem kamertonów. (30h).

Zapisy i kontakt:
Nabór na kurs prowadzi Łódzka Akademia Naturoterapii „ŁAN”.

Przewidywana data rozpoczęcia najbliższej edycji kursu – druga połowa listopada 2015 roku.

**************************************************************************************************************

 

ŁÓDZKA AKADEMIA NATUROTERAPII „ŁAN”

     Łódź 91-422, ul. Pomorska 22/26,  tel. 42- 661 46 33, 606 766 933, www.lan-lodz.pl
_________________________________________________________________________

Łódzka Akademia Naturoterapii „ŁAN” w Łodzi zaprasza na kurs

MUZYKOTERAPIA.
Terapia dźwiękiem kamertonów.

Udział w kursie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii dźwiękiem i skierowany jest do terapeutów, pedagogów, nauczycieli muzyki, personelu medycznego oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem uzdrawiających i relaksujących właściwości dźwięku. Kurs rozszerzony jest o elementy tradycyjnej medycyny chińskiej i propaguje holistyczne podejście do klienta-pacjenta.

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych (w tym praktyka). Zajęcia odbywają się w soboty (dwa razy w miesiącu) w godz. 10.00 – 15.30 (z przerwami kawowymi i jedną dłuższą na posiłek). Czas trwania kursu obejmuje dwa miesiące – pięć 6-godzinnych spotkań sobotnich odseparowanych od siebie terminowo.

Miejsce kursu:
Łódzka Akademia Naturoterapii „ŁAN” w Łodzi, ul. Pomorska 22 lok. 26
(Wejście od ul. Solnej 3. Prawa oficyna, I piętro.)

Kierownik kursu:
mgr Anna Grabowska – muzykoterapeuta, dyplomowany nauczyciel muzyki.

Koszt udziału w kursie: 600zł.

Warunki przystąpienia do kursu:
Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie oraz dokonanie pełnej opłaty za kurs do dnia
15 stycznia 2015roku w sekretariacie ŁANU, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem ŁANU – Robertem Grabowskim – tel. 42 661 46 33 lub 606 766 933.

Warunki ukończenia kursu:
- Udział w zajęciach (wykłady i zajęcia praktyczne).
- Zaliczenie egzaminu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

 • CERTYFIKAT MUZYKOTERAPEUTY (wydany w języku polskim)
 • CERTIFIED MUSIC THERAPIST (wydany w języku angielskim).
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w KURSIE MUZYKOTERAPII.Terapii dźwiękiem kamertonów. (30h).

Zapisy i kontakt:
Nabór na kurs prowadzi Łódzka Akademia Naturoterapii „ŁAN”. Przewidywana data rozpoczęcia najbliższej edycji kursu – 31 stycznia 2015 roku.

     Terminarz kursu:

 • 31 stycznia 2015r.
 • 14 lutego 2015r.
 • 27 lutego 2015r.
 • 14 marca 2015r.
 • 28 marca 2015r.

Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udziela dyrektor Łódzkiej Akademii Naturoterapii – Robert Grabowski: tel. stacjonarny 42- 661 46 33, tel. kom. 606 766 933,
grabowski-robert@wp.pl

Osoby zainteresowane szkoleniem, mogą zapoznać się ze szczegółowym programem zajęć  dostępnym w siedzibie Akademii.

                                                                                                                                                                          Dyrektor
Łódzkiej Akademii Naturoterapii „ŁAN”

Robert Grabowski

      Muzykoterapia-Anna-Grabowska