“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

Bioenergoterapia

Bioenergoterapeuta-Robert-Grabowski-

Bioenergoterapia, to jedna z odmian medycyny niekonwencjonalnej, opierająca się na właściwościach energetycznych bioenergoterapeuty. Bioenergoterapia polega na odblokowywaniu kanałów energetycznych w organizmie człowieka (w medycynie chińskiej owe kanały nazwane są „meridianami”), co umożliwia organizmowi powrót do homeostazy i samozwalczania choroby.

Zadaniem bioenergoteraeuty jest  badanie oraz likwidowanie zaburzeń energetycznych w polu bioplazmatycznym człowieka (aurze) za pomocą strumienia energii. Aura człowieka zawiera 7 warstw. Warstwy te są odpowiedzialne za stan zdrowia emocjonalnego oraz fizycznego, a co za tym idzie psychicznego. Ciało fizyczne i pole bioplazmatyczne nieustannie na siebie wpływają, przenikając siebie wzajemnie. Zaistnienie zaburzeń energetycznych w aurze przekłada się na pojawienie się w przyszłości choroby somatycznej w ciele fizycznym. Wszelkie choroby somatyczne i psychiczne są odzwierciedlone i widoczne w ludzkiej aurze. Bioenergoterapeuta ma za zadanie zlokalizowanie tych zaburzeń oraz usunięcie blokad energetycznych przez udrożnienie meridianów, co jest równoznaczne z odzyskaniem przez pacjenta zdrowia. Następuje zainicjowanie procesu samozwalczania choroby i powrót do zdrowia.

Do całkowitego wyleczenia wymaganych jest najczęściej kilka zabiegów.

Bioenergoterapeuta to zawód rzemieślniczy. Uprawnienia zawodowe uzyskuje się poprzez zdanie Egzaminu Państwowego.

Bioenergoterapia 

Bioenergoterapia www.argrabowscy.pl