“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

W wydaniu specjalnym miesięcznika Uzdrawiacz na rok 2008/2009 ukazał się artykuł pt. „Metody i uzdrowiciele 2008″ – Uzdrawiacz, 2008/2009.  

Kategoria: Prasa, Robert