“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

          Wiadomo, że nikt nie lubi rozmawiać o śmierci. To taki niepopularny i „nieżyciowy” temat. Tym trudniej rozmawiać o niej z człowiekiem, który nie pogodził się ze stratą bliskich, starszym, chorym lub cierpiącym. Żal, ból i lęk przesłania  nadzieję. A właśnie o NADZIEI należy mówić. Nadzieja przekracza  próg śmierci… Dziś niektórzy nie chcą słyszeć o duszy. Wielka szkoda, bo co […]

Kategoria: Anna i Robert