“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

W miesięczniku Uzdrawiacz ukazał się artykuł pt. ”Anna Grabowska z Łodzi” – Uzdrawiacz, sierpień 2013. Znajdziemy w nim informacje o muzykoterapii w praktyce.

Kategoria: Anna, Prasa