“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

SZKOŁY, KURSY:

 • Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna im.  Henryka Wieniawskiego w Łodzi;
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi;
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi;
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek BIOLOGIA MOLEKULARNA (Katedra Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego);
 • Studium Pedagogiczne dla nauczycieli z wyższym wykształceniem;
 • Kurs zawodowy RADIESTEZJA;
 • Kurs zawodowy BIOENERGOTERAPIA;
 • Kurs kwalifikacyjny – MUZYKOTERAPIA;
 • Kurs kwalifikacyjny PRZYRODA;
 • Kurs kwalifikacyjny ZARZĄDZANIE KADRĄ OŚWIATOWĄ

SUKCESY MOICH PODOPIECZNYCH:

 • LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  (szczebel wojewódzki)

BIOLOGIA  (2000)
PRZYRODA (2003)

 • I m. w międzyszkolnym KONKURSIE PRZYRODNICZYM „Woda źródłem życia” (1998)
 • I m. w ogólnołódzkim konkursie na logo akcji „Podajmy dłoń łódzkim kasztanowcom” (2005)
 • I m. w ogólnołódzkim   KONKURSIE EKOLOGICZNYM „Zagraj o zdrowie” (2007)
 • I m. w kat. szkoły podstawowe w konkursie ekologicznym „Wiersz o kasztanowcach” (2009)
 • I m. w kat. duety w ogólnołódzkim konkursie muzycznym „Łódzkie kasztanowce”  (2010)
 • II m. w ogólnołódzkim konkursie „Drzewa i krzewy Lasu Łagiewnickiego” (2001)
 • II m. w IV Międzyszkolnym Konkursie: Bawmy się matematyką w przyrodzie” (2006)
 • II m. w ogólnołódzkim konkursie artystycznym „ Przyroda Łodzi w obiektywie” (2006)
 • Wyróżnienie w XVIII Przeglądzie piosenek o Łodzi – ŁÓDZKIE SKRZYDŁA 2012
 • Wyróżnienie w ogólnołódzkim konkursie edukacyjnym „Leśny Świat” (2012)

MOJE OSIĄGNIĘCIA, NAGRODY, ODZNACZENIA:

 • Złota Odznaka Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2014)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2013)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2008)
 • Nagroda  Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2004)
 • Honorowa Odznaka Rzemiosła (2015)
 • Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla ochrony przyrody” (2013)
 • Złota Odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody (2008)
 • Srebrna Odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody (2003)
 • Srebrna Odznaka Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2007)
 • Odznaka Izby Rzemieślniczej w Łodzi (2011)
 • Złota Odznaka Polskiego Cechu Psychotronicznego (2013)
 • Srebrna  Odznaka Polskiego Cechu Psychotronicznego (2010)
 • Wyróżnienie projektu edukacyjnego – konkursu „Z ekologią za pan brat” na II Przeglądzie Inicjatyw Edukacyjnych org.  przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole (2008)
 • Złota Odznaka Sprawności Obronnej (1979)
 • Nagrody i podziękowania za organizację ogólnołódzkich cyklicznych przedsięwzięć ekologicznych – akcji edukacyjnej „Podajmy dłoń łódzkim kasztanowcom” (od 2004…) oraz  konkursu  „Z ekologią za pan brat” (od 2002…)

  TYTUŁY, FUNKCJE:

 • mgr BIOLOGII, specjalność biologia molekularna, biofizyka
 • nauczyciel dyplomowany  – biologia, przyroda, muzyka
 • ekspert ministerialny ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • mistrz RADIESTEZJI
 • mistrz BIOENERGOTERAPII
 • MUZYKOTERAPEUTA certyfikowany
 • wiceprezes Zarządu Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi 2003…
 • członek Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody 2008…
 • wiceprezes Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” 2012-2013
 • zastępca przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych ds. radiestezji i bioenergoterapii przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi 2015-2020
 • wykładowca w Polskim Cechu Psychotronicznym 2010-2020

PRZYNALEŻNOŚĆ  DO ORGANIZACJI:

 • Akademia Dźwięku
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Stowarzyszenie Bioenergoterapeutów MAZOWSZE 2010-2015
 • Polski Cech Psychotroniczny 2007-2018