“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

Wszystkim życzymy dużo szczęścia – aby towarzyszyło nam nie tylko w Międzynarodowym Dniu Szczęścia, ale w każdej chwili.

Serdecznie i wiosennie pozdrawiamy

Anna i Robert Grabowscy z dziećmi

 

20 marca – Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku. 
Kategoria: Anna i Robert