“Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” Jan Paweł II

Zapraszamy do lektury tekstu o Annie Grabowskiej „Usłyszeć głos duszy” – Doroty Górskiej, który ukazał się  w czasopiśmie „Nieznany Świat” nr 8 z 2016r. w Poczcie healerów polskich (str. 64-67).

Tekst polecamy tym, których interesują metody i efekty pracy Anny Grabowskiej – uzdrowicielki, radiestetki i badaczki w jednej osobie.

POCZET HEALERÓW POLSKICH – Anna Grabowska

Poczet healerów polskich — Anna Grabowska

"Nieznany Świat" nr 8 z 2016r.

Kategoria: Anna, Anna i Robert, Prasa